Hinnat

Hinnat


Maksutun alkukonsultointi

Lyhyestä 10 - 15 minuutin puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvasta alkukonsultoinnista / tiedustelusta tai toimeksiantoon johtamattomasta toimeksiantoa koskevasta tiedustelusta ei veloiteta (maksuton alkukonsultointi). Alkukonsultoinnissa selvitetään, aloitetaanko toimeksianto ja mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään.


Veloitus

Veloitus perustuu pääsääntöisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan ja tuntiveloitus on yksityishenkilöillä 180 - 210 euroa / h + alv 24 % (223,20 - 260,40 euroa/h sis. alv) riippuen tehtävän laadusta ja vaikeusasteesta.

Yritysasiakkailla veloitus on 220,00 euroa / h + alv 24 % (272,80 euroa/h sis. alv).

Oikeusapuasioissa veloitus on 110 euroa / h + alv 24 % (136,40 euroa/h sis. alv), josta asiakkaan maksettavaksi voi tulla mahdollisen omavastuun määrä sekä oikeusaputoimiston perimä oikeusapumaksu.

Poikkeuksellisesti, esim. asiakkaan pyynnöstä, voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta toimeksiannon suorittamiseksi.

Asianajopalkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut, matka -ja majoituskulut sekä tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut.

Pidempikestoisissa toimeksiannoissa toimeksianto laskutetaan toimeksiannon kestäessä kahden kuukauden määräajoin, jollei muuta ole sovittu.

Asianajosta oikeuden istunnossa laskutetaan istunnon toteutuneen keston mukaan, kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta.


Esimerkkejä kiinteistä hinnoista

Esimerkiksi seuraavien toimeksiantojen kohdalla voidaan sopia kiinteän veloitusperusteen käyttämisestä (sovittu hinta), kun kyse on tavanomaisesta ja tyypillisestä tapauksesta.


  • Testamentti, alkaen 250 euroa (sis. alv)

  • Edunvalvontavaltuutus, alkaen 275 euroa (sis. alv)

  • Perunkirjoitus, alkaen 625 euroa (sis. alv)

  • Avioehto + rekisteröinti, alkaen 275 euroa (sis. alv)

  • Perinnönjakosopimus, alkaen 550 euroa (sis. alv)

  • Ositussopimus, alkaen 550 euroa (sis. alv)

  • Kiinteistön kauppakirja tai kiinteistön lahjakirja, alkaen 300 euroa (sis. alv)

  • Muu irtaimen lahjakirja, alkaen 250 euroa (sis. alv)

  • Lahjaveroilmoitus, alkaen 275 euroa (sis. alv)

  • Varainsiirtoveroilmoitus, alkaen 250 euroa (sis. alv)

  • Velkakirja, alkaen 245 euroa (sis. alv)

  • Asiakirjan kuolettaminen, alkaen 300 euroa + viranomaismaksut (sis. alv)

  • Asiakirjan tiedoksiannosta huolehtiminen (esim. testamentti, lakiosailmoitus, vuokrasuhteen purku), alkaen 275 euroa + mahdolliset viranomaismaksut (sis. alv)

  • Avioerohakemus, alkaen 150 euroa + hakemusmaksu (sis. alv)


Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Yleensä yksityishenkilön kotivakuutukseen ja yrityksen toiminnan vakuutukseen kuuluu oikeusturvavakuutus, joka korvaa omat oikeudenkäyntikulut n. 15 % omavastuuosuutta lukuunottamatta. Kun asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, avustajan palkkio voidaan kattaa oikeusturvavakuutuksesta. Jotkut vakuutukset saattavat korvata myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus saada myös valtion varoista maksettava oikeusapu, jolloin avustajan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan valtion varoista. Oikeusapu voidaan myöntää asiakkaalle korvauksetta tai tietyn prosenttimäärän suuruisella perusomavastuulla vähennettynä. Oikeusavun myöntäminen korvauksetta tai perusomavastuulla määräytyy asiakkaan tulojen ja menojen erotuksena laskettavan käyttövaran perusteella.

Oikeusapua voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen sekä ylimenevään osaan.

Selvitän aina asiakkaan mahdollisuuden saada avustajan palkkio katetuksi oikeusturvavakuutuksesta ja mahdollisuuden saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua.


Asiakirjojen toimittaminen etukäteen / tapaamisessa

On suositeltavaa lähettää toimeksiannon asiakirjat jo etukäteen skannattuina sähköpostitse tai tuoda ne alkuneuvotteluun, millä voi olla myös vaikutusta toimeksiannosta asiakkaalle aiheutuviin kustannuksiin.