Siirry sisältöön

Veloitus

Veloitus perustuu pääsääntöisesti toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan ja tuntiveloitus on yksityishenkilöillä 190 – 220 euroa / h + alv 24 % (235,60 – 272,80 euroa/h sis. alv) riippuen tehtävän laadusta ja vaikeusasteesta.

Yritysasiakkailla veloitus on 250,00 euroa / h + alv 24 % (310,00 euroa/h sis. alv).

Oikeusapuasioissa veloitus on 110 euroa / h + alv 24 % (136,40 euroa/h sis. alv), josta asiakkaan maksettavaksi voi tulla mahdollisen omavastuun määrä sekä oikeusaputoimiston perimä oikeusapumaksu.

Poikkeuksellisesti, esim. asiakkaan pyynnöstä, voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta toimeksiannon suorittamiseksi.

Asianajopalkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut, matka -ja majoituskulut sekä tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut. Pidempikestoisissa toimeksiannoissa toimeksianto laskutetaan toimeksiannon kestäessä määräajoin, jollei muuta ole sovittu.

Asianajosta oikeuden istunnossa laskutetaan istunnon toteutuneen keston mukaan, kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta.

Asiakirjojen toimittaminen etukäteen

On suositeltavaa lähettää toimeksiannon asiakirjat jo etukäteen skannattuina sähköpostitse, millä voi olla myös vaikutusta toimeksiannosta asiakkaalle aiheutuviin kustannuksiin.

Maksuton alkukonsultointi

Lyhyestä 10 – 15 minuutin puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvasta toimeksiannon aloittamista koskevasta alkukonsultoinnista / tiedustelusta ei veloiteta. Alkukonsultoinnissa selvitetään, aloitetaanko toimeksianto ja mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään.

Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Yleensä yksityishenkilön kotivakuutukseen ja yrityksen toiminnan vakuutukseen kuuluu oikeusturvavakuutus, joka korvaa omat oikeudenkäyntikulut n. 15 % omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Kun asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, avustajan palkkio voidaan kattaa oikeusturvavakuutuksesta. Jotkut vakuutukset saattavat korvata myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus saada myös valtion varoista maksettava oikeusapu, jolloin avustajan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan valtion varoista. Oikeusapu voidaan myöntää asiakkaalle korvauksetta tai tietyn prosenttimäärän suuruisella perusomavastuulla vähennettynä. Oikeusavun myöntäminen korvauksetta tai perusomavastuulla määräytyy asiakkaan tulojen ja menojen erotuksena laskettavan käyttövaran perusteella.

Oikeusapua voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen sekä ylimenevään osaan.

Esimerkkejä kiinteistä hinnoista

Esimerkiksi seuraavien toimeksiantojen kohdalla voidaan sopia kiinteän veloitusperusteen käyttämisestä (sovittu hinta), kun kyse on tavanomaisesta ja tyypillisestä tapauksesta.

 • Testamentti, alkaen 250 euroa (310,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Edunvalvontavaltuutus, alkaen 250 euroa (310,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Perunkirjoitus, alkaen 1000 euroa + kulut (1240,00 euroa sis. alv 24 % + kulut)
 • Avioehto + rekisteröinti, alkaen 250 euroa + rekisteröintimaksu (310,00 euroa sis. alv 24 % + rekisteröinti)
 • Perinnönjakosopimus, alkaen 650 euroa (806,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Ositussopimus, alkaen 650 euroa (806,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Kiinteistön kauppakirja tai kiinteistön lahjakirja, alkaen 300 euroa (372,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Muu irtaimen lahjakirja, alkaen 250 euroa (310,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Lahjaveroilmoitus, alkaen 275 euroa (341,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Varainsiirtoveroilmoitus, alkaen 250 euroa (310,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Velkakirja, alkaen 250 euroa (310,00 euroa sis. alv 24 %)
 • Asiakirjan kuolettaminen, alkaen 300 euroa + viranomaismaksut (372,00 euroa sis. alv 24 % + viranomaismaksut)
 • Asiakirjan tiedoksiannosta huolehtiminen (esim. testamentti, lakiosailmoitus, vuokrasuhteen purku), alkaen 275 euroa + mahdolliset viranomaismaksut (341,00 euroa sis. alv 24 % + mahdolliset viranomaismaksut)
 • Avioerohakemus, alkaen 175 euroa + hakemusmaksu (217,00 euroa sis. alv 24 % + hakemusmaksu)

Salatun sähköpostin lähettäminen:

Allaolevaa linkkiä klikkaamalla voit lähettää salattuna sähköpostina esim. yhteydenottopyynnön tai muun viestin Asianajotoimisto Tatu Pylvänäinen Oy:n sähköpostiosoitteeseen:

https://www.turvaposti.fi/viesti/tatu@pylvanainen.fi